[ตอนที่ 3] แปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์ ทำนายเทรนด์ปี 2011 โดย Nelly Rodi,งานสัมมนา(17-7-2553)
Viewed : 581
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : งานสัมมนา สัมมนาแปรเทรนด์เป็นผลิตภัณฑ์: ทำนายเทรนด์ปี 2011 โดย Nelly Rodi เวลา 17 กรกฎาคม 2553 | 10:00-17:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร Johanny Testard ในปัจจุบัน ผู้บริโภคทราบดีว่าวิธีการดำเนินชีวิต และทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ตั้งแต่เทคโนโลยีการสื่อสาร รูปแบบการเดินทาง แฟชั่นการแต่งกาย ไปจนถึงการตกแต่งอาคารสถานที่....ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันกับอารมณ์และความนิยมของผู้บริโภค แทบทุกอุตสาหกรรมและสาขาอาชีพ ล้วนมีความจำเป็นต้องทราบถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคล่วงหน้าอย่างน้อยราว 18 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนมีระยะเวลาในการผลิตและจำหน่ายได้ทันเวลากับที่ผู้บริโภคต้องการ บริษัท Nelly Rodi ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 และเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทที่คาดการณ์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค (Trends Forecasting) โดยทีมงานของ Nelly Rodi นอกจากดีไซเนอร์แล้วยังประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ ช่างภาพ และนักดนตรี เพื่อที่จะร่วมกันทำการศึกษาและวิจัยให้ได้ผลการคาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้า 2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=291
About Speaker
Johanny Testard
Sales Marketing Manager of Servex Co., Ltd.


Related Videos TAG