[ตอนที่ 2] CU 2007, Patama Roonrakwit, Creating Inspiration and Stimulating Change within a Community(13-10-2550)
Viewed : 560
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : แนวทางของการคิดเชิงสร้างสรรค์ เวลา 13 ตุลาคม 2550 สถานที่ : ห้องนิทรรศการ 2, TCDC วิทยากร ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ วิทยากรในวันนี้ จะถ่ายทอดแนวทางการแปรรูปความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้จริง โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแปลงความฝันและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ระดับโลก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cu-tcdc.com/previous-years-2/cu2007/
About Speaker
ปฐมา หรุ่นรักวิทย์
ผู้ก่อตั้งกลุ่มเคส สถาปนิกรางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร ประจำปี 2553 สาขาสถาปัตยกรรมผู้สนใจการออกแบบด้านชุมชนคนนี้เป็..


Related Videos TAG