[ตอนที่ 2] ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด,งานเสวนา(2-4-2550)
Viewed : 674
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 7 years ago
Detail : เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษวันนริศ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 อันเป็นวันครบ 12 รอบ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
About Speaker
วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องเปนชู้กับผีและหมานคร เริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทยด้วยการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลค..


คมภิญญ์ เข็มกำเนิด
ผู้กำกับภาพยนตร์แอนนิเมชั่นเรื่องก้านกล้วย จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปาก..


Related Videos TAG