[ตอนที่ 6] โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554,งานสัมมนา(23-2-2554)
Viewed : 1,193
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 8 years ago
Detail : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมมือกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี โครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554” เพื่อพัฒนาผู้ที่มีความคิดอยากทำธุรกิจ และไม่หยุดมองหาโอกาส ให้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
About Speaker
ชัยประนิน วิสุทธิผล
นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย


นฤมล ศรีคำขลิบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา..


ไพพรรณ หลักแหลม
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศูนย์การค้าและบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ดิเอ็มโพเรียม ช๊อปปิ้ง คอมเพล็กซ์..


Related Videos TAG