[ตอนที่ 2] มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ,งานเสวนา(2-4-2553)
Viewed : 2,918
Rate this video
Comment
Please login to comment
Comments
No Comments
About This Video
Added : 9 years ago
Detail : งานเสวนา มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ เวลา 2 เมษายน 2553 | 14:00-16:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร กรกต อารมย์ดี เมื่อเสน่ห์ของไม้ไผ่ถูกหยิบยกเข้ามาใช้ในงานออกแบบ จึงเกิดเป็นของใช้ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน แต่กว่าจะเกิดเป็นชิ้นงานน่าทึ่งเหล่านั้น นักออกแบบและผู้ผลิตต้องมีกระบวนการคิดอย่างไร เพื่อนำไปสู่การสรรหาวัสดุที่เหมาะสม การคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สอดรับกับเส้นสายของวัสดุ และที่สำคัญที่สุด ทำไมวัสดุที่เลือกใช้นั้นถึงต้องเป็น “ไม้ไผ่” พบกับ กรกต อารมย์ดี นักออกแบบและผู้ประกอบการสร้างสรรค์เจ้าของแบรนด์ Korakot และ กรภัคร์ มีสิทธิตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งที่ทำจากไม้ไผ่ ที่จะมาบอกเล่าแนวคิดการสานไม้ไผ่เข้ากับการออกแบบร่วมสมัย จนเกิดเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าในแง่ศิลปะและ “ขายได้” ในตลาดจริงทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=th&act=view&id=277
About Speaker
กรกต อารมย์ดี
เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล..


กรภัคร์ มีสิทธิตา
กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟาสเทคโน จำกัด


Related Videos TAG