Mansion 7 เที่ยวกับผี ธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่,งานบรรยาย(12-11-2553)

Mansion 7 เที่ยวกับผี ...

Detail : งานบรรยาย “Mansion 7...เที่ยวกับผี ธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่” เวลา 12 พฤศจิกายน 2553 | 15:00-17:00 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ภัทรา สห...

1600 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

[CU 2013] Marc Stickdorn

[CU 2013] Marc Stickdorn

Detail : CU 2013 Meet the Unmet: From hidden needs to business growth Marc Stickdorn Editor and co-author of “Service Design and Tourism” and “This Is ...

860 Views   6 years ago | 0 Comment(s)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง,งานเสวนา(26-1-2550)

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัส...

Detail : ค้นพบความโดดเด่นของวัสดุ VISIONNEX ซึ่งมีนวัตกรรมล้ำหน้าในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และวิธีคิดออกแบบ ในเสวนาครั้งนี้ นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ ผู้อำนวยการโครงกา...

923 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

ขายผีไทย ไปไกลกว่าผีเทศ,งานบรรยาย(3-12-2553)

ขายผีไทย ไปไกลกว่าผีเท...

Detail : มาร่วมปิดฉากความกลัวกับกิจกรรมประกอบนิทรรศการ “ผี: ความกลัวจัดการได้...ด้วยจินตนาการสร้างสรรค์” ครั้งที่สาม ด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ผ...

795 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์ ในเครือบริษัทวิธิตาแอนิเมชั่น ประจำปี 2553,งานจัดแสดง(22-6-2553)

คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์...

Detail : งานจัดแสดง คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์ ในเครือบริษัทวิธิตาแอนิเมชั่น ประจำปี 2553 เวลา 22 มิถุนายน 2553 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร สันติ เ...

839 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

ดูผีอินดี้ กับ Third Class Citizen,งานบรรยาย(26-11-2553)

ดูผีอินดี้ กับ Third C...

Detail : งานบรรยาย ดูผีอินดี้ กับ Third Class Citizen เวลา 26 พฤศจิกายน 2553 | 18:30-20:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC TCDC ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังเรื่องผี...

780 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั่นบำบัด,งานเสวนา(2-4-2550)

ภาพยนตร์สั้น แอนนิเมชั...

Detail : เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงเชี่ยวชาญงานช่างและศิลปะไทยหลายแขนง จนได้รับการยกย่องให้เป็น...

722 Views   8 years ago | 0 Comment(s)

อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โทบี้ บาร์นส์,งานบรรยาย(26-3-2554)

อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โ...

Detail : งานบรรยาย อนาคตแห่งดิจิทัล โดย โทบี้ บาร์นส์ เวลา 26 มีนาคม 2554 | 16:00-16:45 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร Toby Barnes โทบี้ บาร์นส์...

1076 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider,งานบรรยาย(25-3-2554)

เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุ...

Detail : งานบรรยาย เปลี่ยนไอเดียให้เป็นทุน – จาก Games Workshop สู่ Tomb Raider เวลา 25 มีนาคม 2554 | 19:00-20:30 สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC วิทยากร ...

1297 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

เมื่อคนต้นคิด พบผู้ผลิตแรงบันดาลใจ,งานเสวนา(13-3-2554)

เมื่อคนต้นคิด พบผู้ผลิ...

Detail : งานเสวนา เมื่อคนต้นคิด พบผู้ผลิตแรงบันดาลใจ เวลา 13 มีนาคม 2554 | 13:00-16:30 สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC วิทยากร มกร เชาวน์วาณิชย์,กษมา ถาวร...

1917 Views   9 years ago | 0 Comment(s)

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด,งานบรรยาย(21-9-2555)

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด,งา...

Detail : พบกับการบรรยายในหัวข้อ “โฟมจำเป็นกว่าที่คิด” ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้เรื่องโฟม นับจากกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพของโฟมไปสู่การใช้งานในรูปแบบต่างๆ ...

812 Views   7 years ago | 0 Comment(s)